سید علی جدغریب در وب سایت شخصی سید علی جدغریب،اطلاعاتی در مورد سید علی جدغریب،راه های ارتباطی،توانمندی ها،علایق و استعداد های او می باشد. همچین مطالبی براساس علاقه مندی های مدیر،در وب سایت قرار می گیرد. http://alijadgharib.ir 2020-02-24T12:08:48+01:00 text/html 2019-07-03T20:21:15+01:00 alijadgharib.ir سید علی جدغریب مستند دوستی http://alijadgharib.ir/post/4 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">تیزر مستند دوستی<br></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><div id="14772826833"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/BsE5I/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">---</font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">لطفا <font size="6"><a href="https://www.aparat.com/madresefestival#x8XyJ" target="_blank" title="رای به مستند دوستی">اینجا</a></font> کلیک کنید و به مستند دوستی رای دهید</font><br><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">---</font></font></font></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">رای دادن شما سبب می شود اثر ما بیشتر دیده شود<br></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="5" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">---</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">با رای دادن به مستند دوستی از ما حمایت کنید و به ما در تولید آثار این چنینی کمک کنید</font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">---</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">چطوری رای بدیم؟</font></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">توجه : برای رای دادن به مستند دوستی در جشنواره فیلم مدرسه باید در وب سایت آپارات حساب کاربری داشته باشید ( اگر حساب کاربری ندارید،در آپارات ثبت نام کنید )<br></font><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="3">بعد از لاگین شدن (ورود) در آپارات از طریق دکمه‌ای که زیر ویدیو قرار گرفته "رای می‌دهم" را انتخاب کرده و رای خودتان را به نفع مستند دوستی ثبت کنید.</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="3">با تشکر</font></font><br><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">---</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">مستند دوستی<br></font><div id="33672008372"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/x8XyJ/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">---</font></font></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">کارگردان :&nbsp; سید علی جدغریب</font></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">نویسنده : سروش یگانه<br></font></font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">اثری از گروه مبتکران<br></font></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font> text/html 2019-02-15T11:21:23+01:00 alijadgharib.ir سید علی جدغریب شروع بکار http://alijadgharib.ir/post/1 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <b>وب سایت شخصی سید علی جدغریب فعالیت خود را آغاز کرده است و بزودی </b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>مطالبی براساس علاقه مندی های مدیر،در وب سایت قرار می گیرد.</b></font></div><div><br></div>